Nabízíme

Psychoterapeutické a psychologické pracoviště v centru Blanska. Individuální a citlivý přístup, absolutní diskrétnost. Ať už hledáte pomoc v tíživé situaci, potýkáte se s psychickými problémy nebo toužíte rozvinout svůj potenciál, jsme tu pro Vás.

Pracujeme s dospělými klienty a dospívajícími od 16 let.

Informace o ceně a objednání najdete v sekci Kontakty a cena.

Obrátit se na psychologa či terapeuta s žádostí o pomoc je v současnosti stále ještě vnímáno jako poslední možnost, když všechno ostatní selže. U velké části lidí je hluboce zakořeněno přesvědčení, že by problém nebo krizi měli zvládnout sami. Jenže nemusí. Někdy stačí jedno či dvě sezení, které Vám pomůžou se v situaci lépe zorientovat, uvědomit si Vaše možnosti a cítit se lépe. Navíc můžete v bezpečném prostředí ventilovat emoce, které si nemůžete dovolit pustit jinde. Životní spokojenost lidí, kteří docházejí na terapii, se pak často zvýší a stojí to mnohem méně času a sil, než kdyby na to byli sami. Zajít si na terapii nevnímáme jako slabost, ale jako součást péče o sebe, své zdraví a vztahy.

JAK PRACUJEME?

Profesionálně

Při práci využíváme metod psychoterapeutického směru existenciální analýza a logoterapie (zde si o něm můžete přečíst více). Sezení probíhá nejčastěji prostřednictvím rozhovoru, v případě Vašeho zájmu a prospěchu, využíváme i některou z neverbálních technik jako je kreslení, terapeutické karty atd. Setkání trvá 50 minut.

„Existenciální analýza je analýzou života, který stojí za to, aby byl žit.“

Řídíme se etickým kodexem EAP a zaručujeme Vám naprostou diskrétnost a mlčenlivost o tom, co se během sezení dozvíme. Vaše tajemství jsou u nás v bezpečí. Pracujeme v přátelské a podpůrné atmosféře, bereme Vás jako rovnocenného partnera.

Diskrétně a dostupně

Naše služby jsou hrazeny přímou platbou, nemáme sjednánu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, což přináší výhody v tom, že můžete vystupovat zcela anonymně. Také jsou díky tomu naše služby rychle dostupné.

Efektivně

Vaše spokojenost je pro nás důležitá. Budeme společně s Vámi pracovat na změně. Podpoříme to, co funguje, co je dobré, užitečné a smysluplné. Budeme se dívat, jak utváříte svůj život. Prozkoumáme, jaké jsou Vaše možnosti v obtížných situacích. Umožníme Vám prožít emoce a zjistíme, které překážky Vám brání získat vládu nad svým životem.

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?

Nerozlišujeme potíže malé a velké. Pokud nejste v životě spokojení, něco Vás trápí a máte pocit, že by Vám psychoterapie mohla pomoct, kontaktujte nás. Nejčastěji se na nás klienti obracejí se vztahovými problémy, úzkostnými stavy, strachem, s tématy osobnostního růstu, smutkem po ztrátě někoho blízkého, depresemi, únavou, pro kterou se nenašlo medicínské vysvětlení, psychosomatickými potížemi, problémy v zaměstnání, vyhořením…

CO JE TO PSYCHOTERAPIE?

„Psychoterapie je, když jdeme kousek životní cesty klienta společně“

Předmětem oboru psychoterapie je duševní život člověka, jeho chování a projevy. K příznivému ovlivnění života výrazně napomáhá pravdivé porozumění sobě samému, hlubší uvědomění. Zároveň se však psychoterapie odráží nejen v duševním životě člověka, ale i jeho biologické stránce – moderní neurologické poznatky mluví o tom, že se mění neuronální procesy a struktury mozku.

S čím psychoterapie může pomoct?

  • Osobnostní změna. To znamená práci na řešení svých vnitřních konfliktů, přijetí sebe sama, takový jaký skutečně jsem, uskutečnění svých možností a rozvinutí potenciálu.
  • Zmírnění některých fyzických obtíží jako jsou některé druhy bolestí hlavy nebo zažívací a trávící potíže.
  • Podpora v krizové situaci mezi které patří např. rozchod s partnerem, úmrtí někoho blízkého, vážná nemoc, autonehoda, ztráta zaměstnání….
  • Pomoc s přizpůsobením se nové situaci – i události na první pohled radostné jako je svatba nebo narození dítěte mohou přinášet velkou psychickou zátěž.