Nabízíme

Obrátit se na psychologa či terapeuta s žádostí o pomoc je v současnosti stále ještě vnímáno jako poslední možnost, když všechno ostatní selže. U velké části lidí je hluboce zakořeněno přesvědčení, že by problém nebo krizi měli zvládnout sami. Jenže nemusí. Někdy stačí jedno či dvě sezení, které Vám pomůžou se v situaci lépe zorientovat, uvědomit si Vaše možnosti a cítit se lépe. Navíc můžete v bezpečném prostředí ventilovat emoce, které si nemůžete dovolit pustit jinde. Životní spokojenost lidí, kteří docházejí na terapii, se pak často zvýší a stojí to mnohem méně času a sil, než kdyby na to byli sami. Zajít si na terapii nevnímáme jako slabost, ale jako součást péče o sebe, své zdraví a vztahy.

JAK PRACUJEME?

Profesionálně

Při práci využíváme metod psychoterapeutického směru existenciální analýza a logoterapie (zde si o něm můžete přečíst více). Sezení probíhá nejčastěji prostřednictvím rozhovoru, v případě Vašeho zájmu a prospěchu, využíváme i některou z neverbálních technik jako je kreslení, terapeutické karty atd. Setkání trvá 50 minut.

„Existenciální analýza je analýzou života, který stojí za to, aby byl žit.“

Řídíme se etickým kodexem EAP a zaručujeme Vám naprostou diskrétnost a mlčenlivost o tom, co se během sezení dozvíme. Vaše tajemství jsou u nás v bezpečí. Pracujeme v přátelské a podpůrné atmosféře, bereme Vás jako rovnocenného partnera.

Diskrétně a dostupně

Naše služby jsou hrazeny přímou platbou, nemáme sjednánu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, což přináší výhody v tom, že můžete vystupovat zcela anonymně. Také jsou díky tomu naše služby velmi rychle dostupné. Garantujeme Vám volný termín do týdne.

Efektivně

Vaše spokojenost je pro nás důležitá. Budeme společně s Vámi pracovat na změně. Podpoříme to, co funguje, co je dobré, užitečné a smysluplné. Budeme se dívat, jak utváříte svůj život. Prozkoumáme, jaké jsou Vaše možnosti v obtížných situacích. Umožníme Vám prožít emoce a zjistíme, které překážky Vám brání získat vládu nad svým životem.

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?

Nerozlišujeme potíže malé a velké. Pokud nejste v životě spokojení, něco Vás trápí a máte pocit, že by Vám psychoterapie mohla pomoct, kontaktujte nás. Nejčastěji se na nás klienti obracejí se vztahovými problémy, úzkostnými stavy, strachem, s tématy osobnostního růstu, smutkem po ztrátě někoho blízkého, depresemi, únavou, pro kterou se nenašlo medicínské vysvětlení, psychosomatickými potížemi, problémy v zaměstnání, vyhořením…

CO JE TO PSYCHOTERAPIE?

„Psychoterapie je, když jdeme kousek životní cesty klienta společně“

Předmětem oboru psychoterapie je duševní život člověka, jeho chování a projevy. K příznivému ovlivnění života výrazně napomáhá pravdivé porozumění sobě samému, hlubší uvědomění. Zároveň se však psychoterapie odráží nejen v duševním životě člověka, ale i jeho biologické stránce – moderní neurologické poznatky mluví o tom, že se mění neuronální procesy a struktury mozku.

S čím psychoterapie může pomoct?

  • Osobnostní změna. To znamená práci na řešení svých vnitřních konfliktů, přijetí sebe sama, takový jaký skutečně jsem, uskutečnění svých možností a rozvinutí potenciálu.
  • Zmírnění některých fyzických obtíží jako jsou některé druhy bolestí hlavy nebo zažívací a trávící potíže.
  • Podpora v krizové situaci mezi které patří např. rozchod s partnerem, úmrtí někoho blízkého, vážná nemoc, autonehoda, ztráta zaměstnání….
  • Pomoc s přizpůsobením se nové situaci – i události na první pohled radostné jako je svatba nebo narození dítěte mohou přinášet velkou psychickou zátěž.

Náš tým

MGR. ADÉLA KOZELKOVÁ

V životě každého člověka nastanou momenty, kdy na starosti a potíže sám nestačí. Ať už máte vztahové problémy, konflikty s rodiči nebo dětmi, jste osamělí, unavení, ztratili jste někoho blízkého, trápí vás úzkostné stavy, smutek nebo tělesné onemocnění, případně jakákoli jiná potíž, u které máte pocit, že by Vám mohla pomoci psychoterapie, neváhejte se na mne obrátit telefonicky či emailem.

Za sebe mohu slíbit respekt k Vaší jedinečnosti, porozumění, podporu a psychoterapeutickou pomoc. V druhém člověku vždycky vidím rovnocennou lidskou bytost s potenciálem, která při správných podmínkách a podpoře může vyrůst a získat životní spokojenost. 

Absolvovala jsem magisterský obor Psychoterapeutická studia na katedře Psychologie Masarykovy univerzity v Brně. Kromě toho jsem získala bakalářský titul ze sociální práce a žurnalistiky. Na poli psychoterapie se dlouhodobě vzdělávám v existenciální analýze a logoterapii, prošla jsem také 200 hodinovým kurzem krizové intervence. Pracovní zkušenosti jsem načerpala v Krizovém centru Svitavy, kde jsem klientům poskytovala psychoterapii, krizovou intervenci a sociální poradenství. V současné době působím jako terapeutka v organizaci Renadi, která pomáhá lidem závislým na alkoholu, sázení a lécích.

MGR. FILIP DVOŘÁK

Říct si o podporu nebo požádat někoho o pomoc v náročné životní situaci není slabost. Vnímám v tom naopak velikou sílu, protože to obsahuje jak uvědomění si, že se mi něco nedaří, tak rozhodnutí svou situaci změnit. Každého z nás čas od času potká v životě něco, co se nám nedaří nést s obvyklou lehkostí a přijetím, něco co nám působí obtíže či smutek, něco co nás nutí dívat se na sebe a okolí novým pohledem. Pro takové chvíle je tu terapeut, aby Vám byl průvodcem a parťákem do nepohody, aby společně s Vámi hledal cestu, kterou se dá dále kráčet hrdě a smysluplně.

Pokud se na mne obrátíte, slibuji Vám, že budu vždy na Vaší straně. Budu Vám pozorně naslouchat a společně budeme hledat právě ta řešení a ty cesty, které jsou pro Vás přirozené, můžete na nich rozvinout svůj potenciál a povedou Vás ke spokojenějšímu životu.

Jsem absolventem oboru Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v současné době působím jako psycholog a terénní pracovník ve Společnosti Podané ruce, kde se potkávám s lidmi, kteří užívají drogy. V minulosti jsem několik let pracoval v organizaci Práh, která se věnuje lidem s duševním onemocněním, a také jsem byl osobním asistentem lidem s tělesným postižením. V psychoterapii se dále vzdělávám především v rámci dlouhodobého výcviku v logoterapii a existenciální analýze, jehož jsem frekventantem, ale i formou krátkodobých kurzů, jako je například krizová intervence, motivační rozhovory nebo psychologická první pomoc.

První setkání

Na první setkání je potřeba se objednat, buď telefonicky, smskou nebo emailem. Informace o umístění konzultovny se nachází v sekci kontakty. První sezení bývá často informační, terapeutka nebo terapeut budou zjišťovat, co Vás trápí a co byste potřeboval/a. Představí Vám také sebe a svůj styl práce. Po prvním setkání se můžete rozhodnout, zda Vám terapeut/ka vyhovuje a jestli chcete docházet pravidelně či vám stačí jedno až dvě sezení.

JAK ČASTO CHODIT NA TERAPII?

Přizpůsobíme se Vašim potřebám. Je možné domluvit se na několika sezeních, které budou probíhat pravidelně každý týden, 1 x za 14 dní nebo i méně často. Také se můžete objednávat nepravidelně, kdykoli budete cítit, že byste terapii potřebovali. Záleží především na tom, s čím za námi přicházíte. Pokud si chcete například ulevit po tom, co Vás někdo naštval, nebo přemýšlíte kterou ze dvou pracovních nabídek přijmout, pak nám bude zpravidla jedno či dvě setkání stačit. U témat, která vyžadují dlouhodobější spolupráci, doporučujeme vnést do našich setkávání pravidelnost.

Kontakty a cena

MGR. ADÉLA KOZELKOVÁ, tel.: +420 736 617 999, email: kozelkova@terapieblansko.cz

MGR. FILIP DVOŘÁK, tel.: +420 739 612 139, email: dvorak@terapieblansko.cz

Konzultovna se nachází na adrese Svitavská 2383/1b. Když vejdete do budovy, půjdete po schodech do druhého patra. Tam se dáte doleva, projdete bílými dveřmi na chodbu. Kancelář nese číslo 211 a nachází se v zadní části chodby. Budeme se na vás těšit!

Parkování je možné u přilehlého supermarketu. Budova, kde sídlíme je vzdálena 10 minut chůze od vlakového a autobusového nádraží.

CENA:

Individuální terapie v délce 50 minut………………………………….500 Kč

Storno poplatek za individuální terapii (omluva ze smluveného termínu

méně jak 24 hodin předem)………………………………………………….250 Kč

Po domluvě možná sleva pro studenty, seniory a maminky na MD.