Náš tým

MGR. ADÉLA KOZELKOVÁ

Květen 2020 – listopad 2020 jsem na mateřské dovolené. Od listopadu plánuji v omezeném režimu pracovat, můžete se na mne tedy obracet.

V životě každého člověka nastanou momenty, kdy na starosti a potíže sám nestačí. Ať už máte vztahové problémy, konflikty s rodiči nebo dětmi, jste osamělí, unavení, ztratili jste někoho blízkého, trápí vás úzkostné stavy, smutek nebo tělesné onemocnění, případně jakákoli jiná potíž, u které máte pocit, že by Vám mohla pomoci psychoterapie, neváhejte se na mne obrátit telefonicky či emailem.

Za sebe mohu slíbit respekt k Vaší jedinečnosti, porozumění, podporu a psychoterapeutickou pomoc. V druhém člověku vždycky vidím rovnocennou lidskou bytost s potenciálem, která při správných podmínkách a podpoře může vyrůst a získat životní spokojenost. 

Absolvovala jsem magisterský obor Psychoterapeutická studia na katedře Psychologie Masarykovy univerzity v Brně. Kromě toho jsem získala bakalářský titul ze sociální práce a žurnalistiky. Na poli psychoterapie se dlouhodobě vzdělávám v existenciální analýze a logoterapii, prošla jsem také 200 hodinovým kurzem krizové intervence. Pracovní zkušenosti jsem načerpala v Krizovém centru Svitavy, kde jsem klientům poskytovala psychoterapii, krizovou intervenci a sociální poradenství. V současné době působím jako terapeutka v organizaci Renadi, která pomáhá lidem závislým na alkoholu, sázení a lécích.

MGR. FILIP DVOŘÁK

Říct si o podporu nebo požádat někoho o pomoc v náročné životní situaci není slabost. Vnímám v tom naopak velikou sílu, protože to obsahuje jak uvědomění si, že se mi něco nedaří, tak rozhodnutí svou situaci změnit. Každého z nás čas od času potká v životě něco, co se nám nedaří nést s obvyklou lehkostí a přijetím, něco co nám působí obtíže či smutek, něco co nás nutí dívat se na sebe a okolí novým pohledem. Pro takové chvíle je tu terapeut, aby Vám byl průvodcem a parťákem do nepohody, aby společně s Vámi hledal cestu, kterou se dá dále kráčet hrdě a smysluplně.

Pokud se na mne obrátíte, slibuji Vám, že budu vždy na Vaší straně. Budu Vám pozorně naslouchat a společně budeme hledat právě ta řešení a ty cesty, které jsou pro Vás přirozené, můžete na nich rozvinout svůj potenciál a povedou Vás ke spokojenějšímu životu.

Jsem absolventem oboru Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v současné době působím jako psycholog a terénní pracovník ve Společnosti Podané ruce, kde se potkávám s lidmi, kteří užívají drogy. V minulosti jsem několik let pracoval v organizaci Práh, která se věnuje lidem s duševním onemocněním, a také jsem byl osobním asistentem lidem s tělesným postižením. V psychoterapii se dále vzdělávám především v rámci dlouhodobého výcviku v logoterapii a existenciální analýze, jehož jsem frekventantem, ale i formou krátkodobých kurzů, jako je například krizová intervence, motivační rozhovory nebo psychologická první pomoc.