Náš tým

MGR. ADÉLA KOZELKOVÁ

V životě každého člověka nastanou momenty, kdy na starosti a potíže sám nestačí. Ať už máte potíže se sebedůvěrou, vztahové problémy, konflikty s dětmi nebo rodiči, jste osamělí, unavení, ztratili jste někoho blízkého, prožili jste traumatickou událost, trápí vás úzkostné stavy, strach, smutek nebo tělesné onemocnění, případně jakákoli jiná potíž, u které máte pocit, že by vám mohla pomoci psychoterapie, neváhejte se na mne obrátit telefonicky či sms zprávou.

Za sebe mohu slíbit respekt k vaší jedinečnosti, citlivost, porozumění, podporu a psychoterapeutickou pomoc šitou na míru vaší osobnosti a potížím. Dokážu vidět váš potenciál a silné stránky, věřím, že při správných podmínkách a podpoře můžete vyrůst a získat životní spokojenost. Společně budeme pracovat na odstranění překážek na vaší cestě k dobrému životu.

Absolvovala jsem magisterský obor Psychoterapeutická studia na katedře Psychologie Masarykovy univerzity v Brně. Kromě toho jsem získala bakalářský titul ze sociální práce a žurnalistiky. Na poli psychoterapie mám za sebou pětiletý psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii, v současnosti jsem v supervizní části výcviku. Prošla jsem také 200 hodinovým kurzem krizové intervence a ročním kurzem zaměřeným na terapii traumatu.

Pracovní zkušenosti jsem načerpala v Krizovém centru Svitavy, kde jsem klientům poskytovala psychoterapii, krizovou intervenci a sociální poradenství. Poté jsem působila jako terapeutka v organizaci Renadi v Brně, která pomáhá lidem závislým na alkoholu, sázení a lécích.

MGR. FILIP DVOŘÁK

Říct si o podporu nebo požádat někoho o pomoc v náročné životní situaci není slabost. Vnímám v tom naopak velikou sílu, protože to obsahuje jak uvědomění si, že se mi něco nedaří, tak rozhodnutí svou situaci změnit. Každého z nás čas od času potká v životě něco, co se nám nedaří nést s obvyklou lehkostí a přijetím, něco co nám působí obtíže či smutek, něco co nás nutí dívat se na sebe a okolí novým pohledem. Pro takové chvíle je tu terapeut, aby Vám byl průvodcem a parťákem do nepohody, aby společně s Vámi hledal cestu, kterou se dá dále kráčet hrdě a smysluplně.

Pokud se na mne obrátíte, slibuji Vám, že budu vždy na Vaší straně. Budu Vám pozorně naslouchat a společně budeme hledat právě ta řešení a ty cesty, které jsou pro Vás přirozené, můžete na nich rozvinout svůj potenciál a povedou Vás ke spokojenějšímu životu.

Jsem absolventem oboru Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v současné době působím jako terapeut v Terapeutické komunitě Sejřek, která poskytuje dlouhodobou léčbu lidem s kombinovanou diagnózou závislosti a závažného duševního onemocnění. V minulosti jsem několik let pracoval v organizaci Práh, kde jsem se věnoval lidem s duševním onemocněním, jako terénní pracovník Společnosti Podané ruce jsem se potkával s lidmi co užívají drogy a také jsem byl osobním asistentem lidem s tělesným postižením. V psychoterapii se dále vzdělávám především v rámci dlouhodobého výcviku v logoterapii a existenciální analýze, jehož jsem frekventantem, ale i formou krátkodobých či střednědobých kurzů, jako je například krizová intervence, motivační rozhovory, traumaterapie, psychologická první pomoc a další.

MGR. et BC. LUCIE MARKOVÁ

Když přemýšlím o psychoterapii, přemýšlím o setkání dvou lidí, o životním příběhu, o sdílení. Během terapie se odkrývají témata často bolestivá, smutná, zraňující, ale každá strana má svoji protistranu, a proto mne vždy těší objevovat i to, co nám v životě funguje, co nás podporuje, co nám přináší radost. Změna, kterou žádáme, do našeho života nemusí přijít hned, avšak z terapeutického vztahu může čerpat opravdu každý. 

Ráda Vám nabídnu prostor, kde společně můžeme vztah budovat a v bezpečí se dotýkat i takových prožitků, kterým se v životě snažíme spíše vyhýbat. Při své práci respektuji jedinečnost každého člověka a jedinečnost prožitých zkušeností. Pracuji s tématy úzkostí, deprese, mezilidských a rodinných vztahů, domácího násilí, psychosomatických obtíží, smutkem a ztrátou, traumatem, sebepoškozováním, sebepřijetím, osobního růstu aj. 

Vystudovala jsem magisterský obor Psychologie na Masarykově univerzitě v Brně a též bakalářský obor Speciální pedagogika tamtéž. Po studiích jsem pracovala nejprve s tématem poruch přijmu potravy v neziskové organizaci, poté jsem přešla do zdravotnictví. Působila jsem ve FN Brno či v Nemocnici Blansko. Jako dobrovolník jsem se též věnovala obětem trestných činů včetně obětí domácího násilí.

V psychoterapii se kontinuálně vzdělávám ve směru gestalt terapie, která se zaměřuje na prožívání přítomného okamžiku, uvědomění si vlastních potřeb a překážek, které vedou k jejich uspokojení. Pracuji pod odbornou supervizí.