První setkání

Na první setkání je potřeba se objednat, buď telefonicky, smskou, nebo emailem. Informace o umístění konzultovny se nachází v sekci kontakty. První sezení bývá často informační, terapeutka nebo terapeut budou zjišťovat, co Vás trápí a co byste potřeboval/a. Představí Vám také sebe a svůj styl práce. Po prvním setkání se můžete rozhodnout, zda Vám terapeut/ka vyhovuje a jestli chcete docházet pravidelně či vám stačí jedno až dvě sezení.

JAK ČASTO A JAK DLOUHO CHODIT NA TERAPII?

Četnost setkávání se často odvíjí od potíží, se kterými přicházíte. Jestliže jste se dostal/a do obtížné nebo nové životní situace, se kterou si nevíte rady, dá se na základě našich zkušeností očekávat, že bude stačit jen několik konzultací, abyste se v nové situaci zorientoval/a a dokázal/a v ní lépe fungovat.

U obtíží, které trvají roky pak doporučujeme chodit pravidelně jednou týdně, případně jednou za dva týdny. Pravidelná terapie je podle výzkumů i našich zkušeností nejvíce efektivní, ale i tak vyžaduje určitý čas, aby u Vás mohla skutečně změnit to, jak se ve svém životě cítíte.